#خداحافظ_کلمبوس

21 Instagram Posts


Top Instagram Posts

 • @farmehrpub4 days ago
 • #معرفی_کتاب  📚 #خداحافظ_کلمبوس  ✒ نویسنده: #فیلیپ_راث  🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: #نشر_فرمهر  . داستان “خداحافظ کلمبوس” را نیل کلاگمن روایت می‌کند که کارمند دون پایه ی کتابخانه ی عمومی‌نوارک است. او با عمو و زن عمویش مارکس و گلادیس در محله ی کارگری نوارک نیوجرسی زندگی می‌کند. داستان از آنجایی آغاز می‌شود که نیل در یک تابستان با برندا پاتیمکین، دختری از خانواده ای ثروتمند آشنا می‌شود و در دام عشق او می‌افتد. پدر برندا، مردی از طبقه ی اجتماعی نیل کلاگمن بوده که از قِبَل جنگ دارای ثروتی هنگفت شده و توانسته جایگاه بالاتری را در اجتماع برای خود به دست بیاورد. داستان به زیبایی تقابل طبقاتی بین خانواده ی نیل و خانواده ی تازه به دوران رسیده ی پاتیمکین را به تصویر می‌کشد. نیل در روایت داستان، دیدی بسیار انتقادی به سبک زندگی و مصرف گرایی خانواده ی پاتیمکین دارد و در عین حال طنازانه روابط خود با خانواده اش را به چالش می‌کشد. در این میان، رابطه ی نیل و برندا نیز از این چالشها مصون نمی‌ماند. داستانهای دیگر به ترتیب “تغییر دین یهودیان”، “مدافع ایمان”، “اپستین”، “نمی‌شود کسی را از روی آوازی که می‌خواهد بشناسیم” و “ایلای متعصب” نام دارند و همگی با طنزی ظریف و زیبا مفاهیمی‌مشابه را روایت می‌کنند.
 • #معرفی_کتاب  📚 #خداحافظ_کلمبوس  ✒ نویسنده: #فیلیپ_راث  🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: #نشر_فرمهر  . داستان “خداحافظ کلمبوس” را نیل کلاگمن روایت می‌کند که کارمند دون پایه ی کتابخانه ی عمومی‌نوارک است. او با عمو و زن عمویش مارکس و گلادیس در محله ی کارگری نوارک نیوجرسی زندگی می‌کند. داستان از آنجایی آغاز می‌شود که نیل در یک تابستان با برندا پاتیمکین، دختری از خانواده ای ثروتمند آشنا می‌شود و در دام عشق او می‌افتد. پدر برندا، مردی از طبقه ی اجتماعی نیل کلاگمن بوده که از قِبَل جنگ دارای ثروتی هنگفت شده و توانسته جایگاه بالاتری را در اجتماع برای خود به دست بیاورد. داستان به زیبایی تقابل طبقاتی بین خانواده ی نیل و خانواده ی تازه به دوران رسیده ی پاتیمکین را به تصویر می‌کشد. نیل در روایت داستان، دیدی بسیار انتقادی به سبک زندگی و مصرف گرایی خانواده ی پاتیمکین دارد و در عین حال طنازانه روابط خود با خانواده اش را به چالش می‌کشد. در این میان، رابطه ی نیل و برندا نیز از این چالشها مصون نمی‌ماند. داستانهای دیگر به ترتیب “تغییر دین یهودیان”، “مدافع ایمان”، “اپستین”، “نمی‌شود کسی را از روی آوازی که می‌خواهد بشناسیم” و “ایلای متعصب” نام دارند و همگی با طنزی ظریف و زیبا مفاهیمی‌مشابه را روایت می‌کنند.

  • 259
  • 3
  • 4 days ago
 • @farmehrpub4 months ago
 • #معرفی_کتاب  📚 خداحافظ کلمبوس ✒ نویسنده: فیلیپ راث 🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: نشر فرمهر@farmehrpub #برشی_از_کتاب  با وجودی که عاشق دسر بودم مخصوصاً میوه، تصمیم گرفتم چیزی نخورم، می خواستم توی این شب گرم از بحث کردن راجع به ترجیح میوه تازه به کمپوت و یا ترجیح کمپوت به میوه تازه پرهیز کنم. فرقی نمی کرد کدام را انتخاب کنم. زن عمو گلادیس همیشه یه عالمه از آنچه که انتخاب نکرده بودم مثل الماس های دزدیده شده توی یخچالش انبار کرده بود. - "اون کمپوت هلو می خواد، اون وقت یخچالم پر انگورِ که باید بریزمشون دور..." برای زن عمو گلادیس بیچاره زندگی به معنی دور ریختن بود. بالاترین لذتش بیرون بردن زباله ها، خالی کردن آشپزخانه از مواد غذایی و آماده کردن بقچه ای کهنه برای کسانی بود که هنوز به آن ها یهودیان بیچاره می گفت. امیدوارم زن عمو با یخچالی خالی بمیرد چون اگر پنیرش کپک بزند و یا پرتقال های نافی اش در یخچال پلاسیده بشوند همه ی ابدیت را بر سر بقیه ی مردگان خراب می کند.
 • #معرفی_کتاب  📚 خداحافظ کلمبوس ✒ نویسنده: فیلیپ راث 🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: نشر فرمهر@farmehrpub #برشی_از_کتاب  با وجودی که عاشق دسر بودم مخصوصاً میوه، تصمیم گرفتم چیزی نخورم، می خواستم توی این شب گرم از بحث کردن راجع به ترجیح میوه تازه به کمپوت و یا ترجیح کمپوت به میوه تازه پرهیز کنم. فرقی نمی کرد کدام را انتخاب کنم. زن عمو گلادیس همیشه یه عالمه از آنچه که انتخاب نکرده بودم مثل الماس های دزدیده شده توی یخچالش انبار کرده بود. - "اون کمپوت هلو می خواد، اون وقت یخچالم پر انگورِ که باید بریزمشون دور..." برای زن عمو گلادیس بیچاره زندگی به معنی دور ریختن بود. بالاترین لذتش بیرون بردن زباله ها، خالی کردن آشپزخانه از مواد غذایی و آماده کردن بقچه ای کهنه برای کسانی بود که هنوز به آن ها یهودیان بیچاره می گفت. امیدوارم زن عمو با یخچالی خالی بمیرد چون اگر پنیرش کپک بزند و یا پرتقال های نافی اش در یخچال پلاسیده بشوند همه ی ابدیت را بر سر بقیه ی مردگان خراب می کند.

  • 541
  • 2
  • 4 months ago
 • @markazibookcafe8 months ago
 • Esfahan, Iran
 • فیلیپ میلتون راث یکی از بزرگترین نویسندگان نیم قرن گذشته ادبیات آمریکا است که روایت‌هایش برای نسل امروز هم تازه و بدیع است. ‌ ‌داستان‌های راث اغلب در محل تولد او یعنی محله‌ی نوارک در نیوجرسی رخ می‌دهند. شخصیت‌ها اغلب از زندگی خود او برداشت شده‌اند که به داستان‌هایش حال و هوایی از واقع‌گرایی و تخیل می‌بخشند. آنها معمولاً به‌دنبال یافتن هویت فردی خود در جامعه‌ی چندملیتی و چندفرهنگی آمریکا هستند و سعی دارند خود را از حاشیه‌ی گرفته‌شده‌ی جامعه به سطحی بالاتر برسانند. اولین کتاب او ؛خداحافظ کلمبوس؛ نگاهی طنزآمیز و شوخ‌طبعانه به زندگی یهودیان در آمریکای پس از جنگ داشت. ‌ این کتاب جایزه کتاب ملی برای داستان را برای او به ارمغان آورد، اگر چه برخی از درون جامعه یهودیان به خاطر آنچه که او تصویر کرده بود، وی را محکوم کردند.#کتاب #کتاب_بخوانیم #نشر_فرمهر #کتاب_خوان #کتابکده #معرفی_کتاب #کتاب_دوست #فیلیپ_میلتون_راث #داستانکوتاه #معرفیکتابخوب #معرفیرمان ‌#معرفی_كتاب #ادبیات  #خداحافظ_کلمبوس  #فیلیپ_راث #سرور_کرمپور ‌دشتی #نشرفرمهر  #isfahan  #esfahan  #اصفهان  #معرفی_کتاب 
 • فیلیپ میلتون راث یکی از بزرگترین نویسندگان نیم قرن گذشته ادبیات آمریکا است که روایت‌هایش برای نسل امروز هم تازه و بدیع است. ‌ ‌داستان‌های راث اغلب در محل تولد او یعنی محله‌ی نوارک در نیوجرسی رخ می‌دهند. شخصیت‌ها اغلب از زندگی خود او برداشت شده‌اند که به داستان‌هایش حال و هوایی از واقع‌گرایی و تخیل می‌بخشند. آنها معمولاً به‌دنبال یافتن هویت فردی خود در جامعه‌ی چندملیتی و چندفرهنگی آمریکا هستند و سعی دارند خود را از حاشیه‌ی گرفته‌شده‌ی جامعه به سطحی بالاتر برسانند. اولین کتاب او ؛خداحافظ کلمبوس؛ نگاهی طنزآمیز و شوخ‌طبعانه به زندگی یهودیان در آمریکای پس از جنگ داشت. ‌ این کتاب جایزه کتاب ملی برای داستان را برای او به ارمغان آورد، اگر چه برخی از درون جامعه یهودیان به خاطر آنچه که او تصویر کرده بود، وی را محکوم کردند.#کتاب #کتاب_بخوانیم #نشر_فرمهر #کتاب_خوان #کتابکده #معرفی_کتاب #کتاب_دوست #فیلیپ_میلتون_راث #داستانکوتاه #معرفیکتابخوب #معرفیرمان ‌#معرفی_كتاب #ادبیات  #خداحافظ_کلمبوس  #فیلیپ_راث #سرور_کرمپور ‌دشتی #نشرفرمهر  #isfahan  #esfahan  #اصفهان  #معرفی_کتاب 

  • 148
  • 1
  • 8 months ago
 • @farmehrpub6 months ago
 • . 📚 خداحافظ کلمبوس ✒ نویسنده: فیلیپ راث 🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: نشر فرمهر@farmehrpub  خداحافظ کلمبوس مجموعه ای از یک رمان کوتاه با همین نام و چند داستان کوتاه است که همگی برش هایی از زندگی نسل جدید آمریکایی های یهودی را به تصویر می کشند. شخصیتهایی که به گونه ای خود را متفاوت از نسلهای سنتی قبل از خود که از اولین مهاجران یهودیان به آمریکا بوده اند می دانند و در عین حال نمی توانند خود را با دیگر افراد جامعه یکی بدانند؛ جامعه ای که سالها پیش از آنان به آمریکا آمده بودند و ریشه ای بسیار محکم تر در خاک آن کشور داشتند. 📚📚 در فروش ویژه نوروزی نشر فرمهر کتاب "خداحافظ کلمبوس" را از طریق وب سایت بهان بوک با ۲۰ درصد تخفیف تهیه نمایید. کد تخفیف: farmehroff www.behanbook.ir
 • . 📚 خداحافظ کلمبوس ✒ نویسنده: فیلیپ راث 🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: نشر فرمهر@farmehrpub  خداحافظ کلمبوس مجموعه ای از یک رمان کوتاه با همین نام و چند داستان کوتاه است که همگی برش هایی از زندگی نسل جدید آمریکایی های یهودی را به تصویر می کشند. شخصیتهایی که به گونه ای خود را متفاوت از نسلهای سنتی قبل از خود که از اولین مهاجران یهودیان به آمریکا بوده اند می دانند و در عین حال نمی توانند خود را با دیگر افراد جامعه یکی بدانند؛ جامعه ای که سالها پیش از آنان به آمریکا آمده بودند و ریشه ای بسیار محکم تر در خاک آن کشور داشتند. 📚📚 در فروش ویژه نوروزی نشر فرمهر کتاب "خداحافظ کلمبوس" را از طریق وب سایت بهان بوک با ۲۰ درصد تخفیف تهیه نمایید. کد تخفیف: farmehroff www.behanbook.ir

  • 214
  • 2
  • 6 months ago
 • @farmehrpub1 month ago
 • #معرفی_کتاب  . خداحافظ کلمبوس مجموعه ای از یک رمان کوتاه با همین نام و چند داستان کوتاه است که همگی برش‌هایی از زندگی نسل جدید آمریکایی‌های یهودی را به تصویر می‌کشند. شخصیتهایی که به گونه ای خود را متفاوت از نسلهای سنتی قبل از خود که از اولین مهاجران یهودیان به آمریکا بوده اند می‌دانند و در عین حال نمی‌توانند خود را با دیگر افراد جامعه یکی بدانند؛ جامعه ای که سالها پیش از آنان به آمریکا آمده بودند و ریشه ای بسیار محکم تر در خاک آن کشور داشتند. داستان “خداحافظ کلمبوس” را نیل کلاگمن روایت می‌کند که کارمند دون پایه ی کتابخانه ی عمومی‌نوارک است. او با عمو و زن عمویش مارکس و گلادیس در محله ی کارگری نوارک نیوجرسی زندگی می‌کند. داستان از آنجایی آغاز می‌شود که نیل در یک تابستان با برندا پاتیمکین، دختری از خانواده ای ثروتمند آشنا می‌شود و در دام عشق او می‌افتد. پدر برندا، مردی از طبقه ی اجتماعی نیل کلاگمن بوده که از قِبَل جنگ دارای ثروتی هنگفت شده و توانسته جایگاه بالاتری را در اجتماع برای خود به دست بیاورد. داستان به زیبایی تقابل طبقاتی بین خانواده ی نیل و خانواده ی تازه به دوران رسیده ی پاتیمکین را به تصویر می‌کشد. نیل در روایت داستان، دیدی بسیار انتقادی به سبک زندگی و مصرف گرایی خانواده ی پاتیمکین دارد و در عین حال طنازانه روابط خود با خانواده اش را به چالش می‌کشد. در این میان، رابطه ی نیل و برندا نیز از این چالشها مصون نمی‌ماند. داستان های دیگر به ترتیب “تغییر دین یهودیان”، “مدافع ایمان”، “اپستین”، “نمی‌شود کسی را از روی آوازی که می‌خواهد بشناسیم” و “ایلای متعصب” نام دارند و همگی با طنزی ظریف و زیبا مفاهیمی‌مشابه را روایت می‌کنند. . 📚 #خداحافظ_کلمبوس  ✒ نویسنده: #فیلیپ_راث  🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: #نشر_فرمهر 
 • #معرفی_کتاب  . خداحافظ کلمبوس مجموعه ای از یک رمان کوتاه با همین نام و چند داستان کوتاه است که همگی برش‌هایی از زندگی نسل جدید آمریکایی‌های یهودی را به تصویر می‌کشند. شخصیتهایی که به گونه ای خود را متفاوت از نسلهای سنتی قبل از خود که از اولین مهاجران یهودیان به آمریکا بوده اند می‌دانند و در عین حال نمی‌توانند خود را با دیگر افراد جامعه یکی بدانند؛ جامعه ای که سالها پیش از آنان به آمریکا آمده بودند و ریشه ای بسیار محکم تر در خاک آن کشور داشتند. داستان “خداحافظ کلمبوس” را نیل کلاگمن روایت می‌کند که کارمند دون پایه ی کتابخانه ی عمومی‌نوارک است. او با عمو و زن عمویش مارکس و گلادیس در محله ی کارگری نوارک نیوجرسی زندگی می‌کند. داستان از آنجایی آغاز می‌شود که نیل در یک تابستان با برندا پاتیمکین، دختری از خانواده ای ثروتمند آشنا می‌شود و در دام عشق او می‌افتد. پدر برندا، مردی از طبقه ی اجتماعی نیل کلاگمن بوده که از قِبَل جنگ دارای ثروتی هنگفت شده و توانسته جایگاه بالاتری را در اجتماع برای خود به دست بیاورد. داستان به زیبایی تقابل طبقاتی بین خانواده ی نیل و خانواده ی تازه به دوران رسیده ی پاتیمکین را به تصویر می‌کشد. نیل در روایت داستان، دیدی بسیار انتقادی به سبک زندگی و مصرف گرایی خانواده ی پاتیمکین دارد و در عین حال طنازانه روابط خود با خانواده اش را به چالش می‌کشد. در این میان، رابطه ی نیل و برندا نیز از این چالشها مصون نمی‌ماند. داستان های دیگر به ترتیب “تغییر دین یهودیان”، “مدافع ایمان”، “اپستین”، “نمی‌شود کسی را از روی آوازی که می‌خواهد بشناسیم” و “ایلای متعصب” نام دارند و همگی با طنزی ظریف و زیبا مفاهیمی‌مشابه را روایت می‌کنند. . 📚 #خداحافظ_کلمبوس  ✒ نویسنده: #فیلیپ_راث  🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: #نشر_فرمهر 

  • 333
  • 3
  • 1 month ago
 • @farmehrpub8 months ago
 • پست را با صدا گوش کنید ببینید. داستان "خداحافظ کلمبوس" را نیل کلاگمن روایت می کند که کارمند دون پایه ی کتابخانه ی عمومی نوارک است. او با عمو و زن عمویش مارکس و گلادیس در محله ی کارگری نوارک نیوجرسی زندگی می کند. داستان از آنجایی آغاز می شود که نیل در یک تابستان با برندا پاتیمکین، دختری از خانواده ای ثروتمند آشنا می شود و در دام عشق او می افتد. پدر برندا، مردی از طبقه ی اجتماعی نیل کلاگمن بوده که از قِبَل جنگ دارای ثروتی هنگفت شده و توانسته جایگاه بالاتری را در اجتماع برای خود به دست بیاورد. داستان به زیبایی تقابل طبقاتی بین خانواده ی نیل و خانواده ی تازه به دوران رسیده ی پاتیمکین را به تصویر می کشد. نیل در روایت داستان، دیدی بسیار انتقادی به سبک زندگی و مصرف گرایی خانواده ی پاتیمکین دارد و در عین حال طنازانه روابط خود با خانواده اش را به چالش می کشد. در این میان، رابطه ی نیل و برندا نیز از این چالشها مصون نمی ماند. . #فرمهر #کتاب #نشر #انتشارات #کتاب_بخوانیم #نشر_فرمهر #کتاب_خوان #کتابکده #معرفی_کتاب #کتاب_دوست #بهان_بوک #انتشارات_دوستان #روانشناسی ‌#خداحافظ_کلمبوس #خرید_آنلاین_کتاب #فیلیپ_میلتون_راث #داستانکوتاه #معرفیکتابخوب #معرفیرمان ‌#معرفی_كتاب #رمان_نویس_آمریکایی #ادبیات #جایزه_کتاب_ملی #سال۲۰۱۹ 
 • پست را با صدا گوش کنید ببینید. داستان "خداحافظ کلمبوس" را نیل کلاگمن روایت می کند که کارمند دون پایه ی کتابخانه ی عمومی نوارک است. او با عمو و زن عمویش مارکس و گلادیس در محله ی کارگری نوارک نیوجرسی زندگی می کند. داستان از آنجایی آغاز می شود که نیل در یک تابستان با برندا پاتیمکین، دختری از خانواده ای ثروتمند آشنا می شود و در دام عشق او می افتد. پدر برندا، مردی از طبقه ی اجتماعی نیل کلاگمن بوده که از قِبَل جنگ دارای ثروتی هنگفت شده و توانسته جایگاه بالاتری را در اجتماع برای خود به دست بیاورد. داستان به زیبایی تقابل طبقاتی بین خانواده ی نیل و خانواده ی تازه به دوران رسیده ی پاتیمکین را به تصویر می کشد. نیل در روایت داستان، دیدی بسیار انتقادی به سبک زندگی و مصرف گرایی خانواده ی پاتیمکین دارد و در عین حال طنازانه روابط خود با خانواده اش را به چالش می کشد. در این میان، رابطه ی نیل و برندا نیز از این چالشها مصون نمی ماند. . #فرمهر #کتاب #نشر #انتشارات #کتاب_بخوانیم #نشر_فرمهر #کتاب_خوان #کتابکده #معرفی_کتاب #کتاب_دوست #بهان_بوک #انتشارات_دوستان #روانشناسی ‌#خداحافظ_کلمبوس #خرید_آنلاین_کتاب #فیلیپ_میلتون_راث #داستانکوتاه #معرفیکتابخوب #معرفیرمان ‌#معرفی_كتاب #رمان_نویس_آمریکایی #ادبیات #جایزه_کتاب_ملی #سال۲۰۱۹ 

  • 33
  • 0
  • 8 months ago
 • @farmehrpub3 months ago
 • #نویسنده  ✍ ۱ خرداد سالروز درگذشت #فیلیپ_راث  . فیلیپ میلتون راث (1933-2018) نویسنده ی بزرگ آمریکایی_یهودی است که معمولا حوادث داستان هایش در محله ی کودکیش به نام "نوارک" در نیوجرسی رخ می دهند. راث به خلق شخصیت هایی بر اساس زندگی شخصی خود و تلفیق واقعیت و تخیل شهرت دارد که همگی به دنبال یافتن هویت خود در دنیای پرتلاطم غرب هستند.  او یکی از بزرگ ترین نویسندگان نیم قرن گذشته ادبیات آمریکا بود. 📚 راث با اولین کتاب خود به نام #خداحافظ_کلمبوس  که در سن بیست و شش سالگی در سال 1959 منتشر کرد، به شهرت بسیار بالایی رسید و جوایز ادبی بسیاری را از آن خود کرد. این کتاب جایزه کتاب ملی برای داستان را برای او به ارمغان آورد. خداحافظ کلمبوس مجموعه ای از یک رمان کوتاه با همین نام و چند داستان کوتاه است که همگی برش هایی از زندگی نسل جدید آمریکایی های یهودی را به تصویر می کشند. شخصیت هایی که به گونه ای خود را متفاوت از نسل های سنتی قبل از خود که از اولین مهاجران یهودیان به آمریکا بوده اند می دانند و در عین حال نمی توانند خود را با دیگر افراد جامعه یکی بدانند؛ جامعه ای که سال ها پیش از آنان به آمریکا آمده بودند و ریشه ای بسیار محکم تر در خاک آن کشور داشتند. 📚 سایر آثار: رها، رئیس جمهور ما، زنگار بشر، خشم، یکی مثل همه، ننگ بشری، حقارت و ... ✍ جوایز ادبی: جایزه ملی منتقدان کتاب، سال ۱۹۹۱ جایزه پن/فاکنر، سال ۱۹۹۳ جایزه ملی کتاب آمریکا، سال ۱۹۹۵ جایزه پولیتزر، سال ۱۹۹۸ جایزه فرانتس کافکا، سال ۲۰۰۱ جایزه ادبی من بوکر، سال ۲۰۱۱ جایزه ادبیات پرنس آستوریاس، سال ۲۰۱۲۷
 • #نویسنده  ✍ ۱ خرداد سالروز درگذشت #فیلیپ_راث  . فیلیپ میلتون راث (1933-2018) نویسنده ی بزرگ آمریکایی_یهودی است که معمولا حوادث داستان هایش در محله ی کودکیش به نام "نوارک" در نیوجرسی رخ می دهند. راث به خلق شخصیت هایی بر اساس زندگی شخصی خود و تلفیق واقعیت و تخیل شهرت دارد که همگی به دنبال یافتن هویت خود در دنیای پرتلاطم غرب هستند.  او یکی از بزرگ ترین نویسندگان نیم قرن گذشته ادبیات آمریکا بود. 📚 راث با اولین کتاب خود به نام #خداحافظ_کلمبوس  که در سن بیست و شش سالگی در سال 1959 منتشر کرد، به شهرت بسیار بالایی رسید و جوایز ادبی بسیاری را از آن خود کرد. این کتاب جایزه کتاب ملی برای داستان را برای او به ارمغان آورد. خداحافظ کلمبوس مجموعه ای از یک رمان کوتاه با همین نام و چند داستان کوتاه است که همگی برش هایی از زندگی نسل جدید آمریکایی های یهودی را به تصویر می کشند. شخصیت هایی که به گونه ای خود را متفاوت از نسل های سنتی قبل از خود که از اولین مهاجران یهودیان به آمریکا بوده اند می دانند و در عین حال نمی توانند خود را با دیگر افراد جامعه یکی بدانند؛ جامعه ای که سال ها پیش از آنان به آمریکا آمده بودند و ریشه ای بسیار محکم تر در خاک آن کشور داشتند. 📚 سایر آثار: رها، رئیس جمهور ما، زنگار بشر، خشم، یکی مثل همه، ننگ بشری، حقارت و ... ✍ جوایز ادبی: جایزه ملی منتقدان کتاب، سال ۱۹۹۱ جایزه پن/فاکنر، سال ۱۹۹۳ جایزه ملی کتاب آمریکا، سال ۱۹۹۵ جایزه پولیتزر، سال ۱۹۹۸ جایزه فرانتس کافکا، سال ۲۰۰۱ جایزه ادبی من بوکر، سال ۲۰۱۱ جایزه ادبیات پرنس آستوریاس، سال ۲۰۱۲۷

  • 448
  • 1
  • 3 months ago

  Recent Instagram Posts

 • @farmehrpub2 weeks ago
 • #مسابقه  🎉جشنواره تابستانه #نشر_فرمهر  🎉 📚 با ما همراه باشید و هر هفته به قید قرعه یک #کتاب  هدیه بگیرید! . 🔸️شرایط شرکت در مسابقه خیلی آسونه: ۱- این عکس رو لایک کنید. ۲- حداقل سه نفر از دوستانتون رو منشن/ تگ کنید. ۳- خودتون و دوستانتون پیج نشر فرمهر رو فالو کنید.@farmehrpub  📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 هدیه این هفته، کتاب خواندنی: 📖 #خداحافظ_کلمبوس  ✍ #فیلیپ_راث  🖋 سرور کرمپور دشتی راث با اولین کتاب خود به نام خداحافظ کلمبوس که در سن بیست و شش سالگی در سال 1959 منتشر کرد، به شهرت بسیار بالایی رسید و جوایز ادبی بسیاری را از آن خود کرد. این کتاب مجموعه ای از یک رمان کوتاه با همین نام و چند داستان کوتاه است که همگی برش‌هایی از زندگی نسل جدید آمریکایی‌های یهودی را به تصویر می‌کشند. شخصیتهایی که به گونه ای خود را متفاوت از نسلهای سنتی قبل از خود که از اولین مهاجران یهودیان به آمریکا بوده اند می‌دانند و در عین حال نمی‌توانند خود را با دیگر افراد جامعه یکی بدانند؛ جامعه ای که سالها پیش از آنان به آمریکا آمده بودند و ریشه ای بسیار محکم تر در خاک آن کشور داشتند 📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 🎁شاید شما برنده خوش شانس ما باشید🎁
 • #مسابقه  🎉جشنواره تابستانه #نشر_فرمهر  🎉 📚 با ما همراه باشید و هر هفته به قید قرعه یک #کتاب  هدیه بگیرید! . 🔸️شرایط شرکت در مسابقه خیلی آسونه: ۱- این عکس رو لایک کنید. ۲- حداقل سه نفر از دوستانتون رو منشن/ تگ کنید. ۳- خودتون و دوستانتون پیج نشر فرمهر رو فالو کنید.@farmehrpub  📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 هدیه این هفته، کتاب خواندنی: 📖 #خداحافظ_کلمبوس  ✍ #فیلیپ_راث  🖋 سرور کرمپور دشتی راث با اولین کتاب خود به نام خداحافظ کلمبوس که در سن بیست و شش سالگی در سال 1959 منتشر کرد، به شهرت بسیار بالایی رسید و جوایز ادبی بسیاری را از آن خود کرد. این کتاب مجموعه ای از یک رمان کوتاه با همین نام و چند داستان کوتاه است که همگی برش‌هایی از زندگی نسل جدید آمریکایی‌های یهودی را به تصویر می‌کشند. شخصیتهایی که به گونه ای خود را متفاوت از نسلهای سنتی قبل از خود که از اولین مهاجران یهودیان به آمریکا بوده اند می‌دانند و در عین حال نمی‌توانند خود را با دیگر افراد جامعه یکی بدانند؛ جامعه ای که سالها پیش از آنان به آمریکا آمده بودند و ریشه ای بسیار محکم تر در خاک آن کشور داشتند 📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚📚 🎁شاید شما برنده خوش شانس ما باشید🎁

  • 317
  • 511
  • 2 weeks ago
 • @behanbook1 month ago
 • #پیشنهاد_کتاب  راث با اولین کتاب خود به نام خداحافظ کلمبوس که در سن بیست و شش سالگی در سال 1959 منتشر کرد، به شهرت بسیار بالایی رسید و جوایز ادبی بسیاری را از آن خود کرد. او برنده ی جایزه ی ملی ادبیات تخیلی شد و کتابهایش دوبار برنده ی جایزه ی ملی کتاب و جایزه ی ملی منتقدین و سه بار برنده ی جایزه ی فاکنر شد. از این رو راث یکی از موفق ترین نویسندگان نسل خود شناخته می‌شود. کتاب خداحافظ کلمبوس با ارائه ی تصویری طنزآمیز از زندگی طبقه ی متوسط یهودیان آمریکا، بحث‌های متضاد بسیاری را بین منتقدان ادبی برانگیخت. به تعبیر برخی از منتقدان، داستانها بیانگر تمسخر و نفرت نویسنده از سنت و سبک زندگی یهودیان و همچنین زندگی شخصی خود او بودند و به نظر برخی دیگر از منتقدان، داستانها بیانی صادقانه از زندگی و تقابل فرهنگی نسلی جدید از انسانها بودند که هویت خود را در دنیایی مدرن جستجو می‌کردند. خداحافظ کلمبوس مجموعه ای از یک رمان کوتاه با همین نام و چند داستان کوتاه است که همگی برش‌هایی از زندگی نسل جدید آمریکایی‌های یهودی را به تصویر می‌کشند. شخصیتهایی که به گونه ای خود را متفاوت از نسلهای سنتی قبل از خود که از اولین مهاجران یهودیان به آمریکا بوده اند می‌دانند و در عین حال نمی‌توانند خود را با دیگر افراد جامعه یکی بدانند؛ جامعه ای که سالها پیش از آنان به آمریکا آمده بودند و ریشه ای بسیار محکم تر در خاک آن کشور داشتند. . ▫️#خداحافظ_کلمبوس  ▫️نویسنده: #فیلیپ_راث  ▫️ترجمه: سرور کرمپور دشتی ▫️ ناشر: #نشر_فرمهر  . قیمت کتاب: ۳۹۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف: ۳۰۰۰۰ تومان 🔸️تخفیف تا ۲۸ مرداد🔸️ . لینک سفارش کتاب از #بهان_بوک  : http://www.behanbook.ir/product-10487/خداحافظ-کلمبوس
 • #پیشنهاد_کتاب  راث با اولین کتاب خود به نام خداحافظ کلمبوس که در سن بیست و شش سالگی در سال 1959 منتشر کرد، به شهرت بسیار بالایی رسید و جوایز ادبی بسیاری را از آن خود کرد. او برنده ی جایزه ی ملی ادبیات تخیلی شد و کتابهایش دوبار برنده ی جایزه ی ملی کتاب و جایزه ی ملی منتقدین و سه بار برنده ی جایزه ی فاکنر شد. از این رو راث یکی از موفق ترین نویسندگان نسل خود شناخته می‌شود. کتاب خداحافظ کلمبوس با ارائه ی تصویری طنزآمیز از زندگی طبقه ی متوسط یهودیان آمریکا، بحث‌های متضاد بسیاری را بین منتقدان ادبی برانگیخت. به تعبیر برخی از منتقدان، داستانها بیانگر تمسخر و نفرت نویسنده از سنت و سبک زندگی یهودیان و همچنین زندگی شخصی خود او بودند و به نظر برخی دیگر از منتقدان، داستانها بیانی صادقانه از زندگی و تقابل فرهنگی نسلی جدید از انسانها بودند که هویت خود را در دنیایی مدرن جستجو می‌کردند. خداحافظ کلمبوس مجموعه ای از یک رمان کوتاه با همین نام و چند داستان کوتاه است که همگی برش‌هایی از زندگی نسل جدید آمریکایی‌های یهودی را به تصویر می‌کشند. شخصیتهایی که به گونه ای خود را متفاوت از نسلهای سنتی قبل از خود که از اولین مهاجران یهودیان به آمریکا بوده اند می‌دانند و در عین حال نمی‌توانند خود را با دیگر افراد جامعه یکی بدانند؛ جامعه ای که سالها پیش از آنان به آمریکا آمده بودند و ریشه ای بسیار محکم تر در خاک آن کشور داشتند. . ▫️#خداحافظ_کلمبوس  ▫️نویسنده: #فیلیپ_راث  ▫️ترجمه: سرور کرمپور دشتی ▫️ ناشر: #نشر_فرمهر  . قیمت کتاب: ۳۹۰۰۰ تومان قیمت با تخفیف: ۳۰۰۰۰ تومان 🔸️تخفیف تا ۲۸ مرداد🔸️ . لینک سفارش کتاب از #بهان_بوک  : http://www.behanbook.ir/product-10487/خداحافظ-کلمبوس

  • 53
  • 1
  • 1 month ago
 • @farmehrpub2 months ago
 • #برشی_از_کتاب  حالا ما زیر یک چتر بزرگ آبی، در کنار هم روی نیمکت دراز کشیده بودیم و روکش پلاستیکی آن زیر بدن و مایوی ما خش خش می کرد. سرم را چرخاندم تا به برندا نگاه کرده و بوی خوش سوزانی که از پوست شانه هایم بلند می شد را استشمام کنم. مانند برندا پشتم را به خورشید کردم و همان طور که حرف می زدیم آفتاب تند و داغ تر می شد و نورش زیر پلک های بسته ام می شکست. برندا گفت: "همه چی خیلی تند پیش رفت." به آرامی گفتم: "چیزی نشده که." - "نه. فکر نکنم. ولی حس می کنم یه چیزی شد." - "تو هیجده ساعت؟" - برندا بعد از چند دقیقه گفت: آره حس می کنم... دنبالم کردی" - "برندا! تو خودت دعوتم کردی." . 📚 #خداحافظ_کلمبوس  ✒ نویسنده: #فیلیپ_راث  🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: #نشر_فرمهر 
 • #برشی_از_کتاب  حالا ما زیر یک چتر بزرگ آبی، در کنار هم روی نیمکت دراز کشیده بودیم و روکش پلاستیکی آن زیر بدن و مایوی ما خش خش می کرد. سرم را چرخاندم تا به برندا نگاه کرده و بوی خوش سوزانی که از پوست شانه هایم بلند می شد را استشمام کنم. مانند برندا پشتم را به خورشید کردم و همان طور که حرف می زدیم آفتاب تند و داغ تر می شد و نورش زیر پلک های بسته ام می شکست. برندا گفت: "همه چی خیلی تند پیش رفت." به آرامی گفتم: "چیزی نشده که." - "نه. فکر نکنم. ولی حس می کنم یه چیزی شد." - "تو هیجده ساعت؟" - برندا بعد از چند دقیقه گفت: آره حس می کنم... دنبالم کردی" - "برندا! تو خودت دعوتم کردی." . 📚 #خداحافظ_کلمبوس  ✒ نویسنده: #فیلیپ_راث  🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: #نشر_فرمهر 

  • 240
  • 2
  • 2 months ago
 • @farmehrpub5 months ago
 • 🔊 #معرفی_کتاب  📚 خداحافظ کلمبوس ✒ نویسنده: فیلیپ راث 🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: نشر فرمهر@farmehrpub  داستان "#خداحافظ_کلمبوس " را نیل کلاگمن روایت می کند که کارمند دون پایه ی کتابخانه ی عمومی نوارک است. او با عمو و زن عمویش مارکس و گلادیس در محله ی کارگری نوارک نیوجرسی زندگی می کند. داستان از آنجایی آغاز می شود که نیل در یک تابستان با برندا پاتیمکین، دختری از خانواده ای ثروتمند آشنا می شود و در دام عشق او می افتد. پدر برندا، مردی از طبقه ی اجتماعی بوده که از قبل جنگ دارای ثروتی هنگفت شده و توانسته جایگاه بالاتری را در اجتماع برای خود به دست بیاورد. داستان به زیبایی تقابل طبقاتی بین خانواده ی نیل و خانواده ی تازه به دوران رسیده ی پاتیمکین را به تصویر می کشد. نیل در روایت داستان، دیدی بسیار انتقادی به #سبک_زندگی  و مصرف گرایی خانواده ی پاتیمکین دارد و در عین حال طنازانه روابط خود با #خانواده  اش را به چالش می کشد. در این میان، رابطه ی نیل و برندا نیز از این چالش ها مصون نمی ماند.
 • 🔊 #معرفی_کتاب  📚 خداحافظ کلمبوس ✒ نویسنده: فیلیپ راث 🖋 مترجم: سرور کرمپور دشتی 🔹️ناشر: نشر فرمهر@farmehrpub  داستان "#خداحافظ_کلمبوس " را نیل کلاگمن روایت می کند که کارمند دون پایه ی کتابخانه ی عمومی نوارک است. او با عمو و زن عمویش مارکس و گلادیس در محله ی کارگری نوارک نیوجرسی زندگی می کند. داستان از آنجایی آغاز می شود که نیل در یک تابستان با برندا پاتیمکین، دختری از خانواده ای ثروتمند آشنا می شود و در دام عشق او می افتد. پدر برندا، مردی از طبقه ی اجتماعی بوده که از قبل جنگ دارای ثروتی هنگفت شده و توانسته جایگاه بالاتری را در اجتماع برای خود به دست بیاورد. داستان به زیبایی تقابل طبقاتی بین خانواده ی نیل و خانواده ی تازه به دوران رسیده ی پاتیمکین را به تصویر می کشد. نیل در روایت داستان، دیدی بسیار انتقادی به #سبک_زندگی  و مصرف گرایی خانواده ی پاتیمکین دارد و در عین حال طنازانه روابط خود با #خانواده  اش را به چالش می کشد. در این میان، رابطه ی نیل و برندا نیز از این چالش ها مصون نمی ماند.

  • 269
  • 3
  • 5 months ago
 • @ameli47276 months ago
 • ... این مجموعه داستان شامل داستان های «خداحافظ کلمبوس»، «تغییر دین یهودیان»، «مدافع ایمان»، «اپستین»، «نمی شود کسی را از روی آوازی که می خواند بشناسیم» و «الی متعصب» است و همان طور که از نام برخی داستان ها برمی آید، راث در آثار خود توجه ویژه ای به زندگی یهودیان داشته است و این توجه تقریبا تمام حوزه های زندگی یهودیان اعم از مسائل عقیدتی، مذهبی و سیاس را پوشش می دهد. «خداحافظ کلمبوس» در کل کتابی است که نگاهی طنزآمیز و شوخ طبعانه به زندگی یهودیان در آمریکای پس از جنگ دارد. این کتاب جایزه کتاب ملی برای داستان را برای راث به همراه داشت و مطابق معمول اتفاقی که برای اینگونه داستان ها می افتد برای راث هم رخ داد و برخی از درون جامعه یهودیان به خاطر آنچه که او از این جامعه و مذهب تصویر کرده بود، وی را محکوم کردند. دلیل توجه راث به زندگی یهودیان به زندگی شخصی و تجربیاتی برمی گردد که او دارد. او فرزند یک خانواده آمریکایی و نوه یک خانواده یهودی اروپایی بود که در موج مهاجرت قرن نوزدهم به آمریکا کوچ کرده بودند. فیلیپ در بخش کم درآمد شهر بزرگ شد و این چیزی است که به صورت های مختلف در داستان های مجموعه اول این نویسنده به ما نشان داده می شود. در داستان «خداحافظ کلمبوس» با مردی جوان روبه رو هستیم که مدام بین محل تازه زندگی خود و محله قبلی در نوسان است. «نوارک» نام محله ای است که در اکثر آثار راث نام آن را می بینیم و دلیل آن هم این است که این محله که بخشی از ایالت نیوجرسی است، محل تولد این نویسنده آمریکایی است. پس از انتشار «خداحافظ کلمبوس» او برنده جایزه ملی کتاب شد و خود را به عنوان نویسنده ای ذاتی به شهرت رساند.#درباره_نویسنده  فیلیپ راث در سال ۱۹۳۳ در نیوآرک، نیوجرزی آمریکا زاده شد. او فرزند یک خانواده ی آمریکایی و نوه ی یک خانواده ی یهودی اروپایی بود که در موج مهاجرت قرن نوزدهم به آمریکا کوچ کرده بودند. فیلیپ در بخش کم درآمد شهر بزرگ شد. او پس از دبیرستان به دانشگاه باکنل رفت و مدرک کارشناسی گرفت. سپس تحصیلاتش را در دانشگاه شیکاگو ادامه داد و در همان دانشگاه هم به تدریس ادبیات پرداخت. وی در دانشگاه پنسیلوانیا نیز ادبیات تطبیقی درس می داد که در نهایت در سال ۱۹۹۲ بازنشسته شد. فیلیپ راث در سال ۱۹۹۰ با کلر بلوم بازیگر انگلیسی ازدواج کرد که این رابطه در سال ۱۹۹۴ به جدایی انجامید. وی از سال ۱۹۹۲ وقت خود را فقط صرف نویسندگی کرده است. او نخستین نویسنده ی زنده ی آمریکایی است که مجموعه آثارش از سوی کتابخانه ی آمریکا منتشر شده است. ادامه در کامنت 👇👇👇
 • ... این مجموعه داستان شامل داستان های «خداحافظ کلمبوس»، «تغییر دین یهودیان»، «مدافع ایمان»، «اپستین»، «نمی شود کسی را از روی آوازی که می خواند بشناسیم» و «الی متعصب» است و همان طور که از نام برخی داستان ها برمی آید، راث در آثار خود توجه ویژه ای به زندگی یهودیان داشته است و این توجه تقریبا تمام حوزه های زندگی یهودیان اعم از مسائل عقیدتی، مذهبی و سیاس را پوشش می دهد. «خداحافظ کلمبوس» در کل کتابی است که نگاهی طنزآمیز و شوخ طبعانه به زندگی یهودیان در آمریکای پس از جنگ دارد. این کتاب جایزه کتاب ملی برای داستان را برای راث به همراه داشت و مطابق معمول اتفاقی که برای اینگونه داستان ها می افتد برای راث هم رخ داد و برخی از درون جامعه یهودیان به خاطر آنچه که او از این جامعه و مذهب تصویر کرده بود، وی را محکوم کردند. دلیل توجه راث به زندگی یهودیان به زندگی شخصی و تجربیاتی برمی گردد که او دارد. او فرزند یک خانواده آمریکایی و نوه یک خانواده یهودی اروپایی بود که در موج مهاجرت قرن نوزدهم به آمریکا کوچ کرده بودند. فیلیپ در بخش کم درآمد شهر بزرگ شد و این چیزی است که به صورت های مختلف در داستان های مجموعه اول این نویسنده به ما نشان داده می شود. در داستان «خداحافظ کلمبوس» با مردی جوان روبه رو هستیم که مدام بین محل تازه زندگی خود و محله قبلی در نوسان است. «نوارک» نام محله ای است که در اکثر آثار راث نام آن را می بینیم و دلیل آن هم این است که این محله که بخشی از ایالت نیوجرسی است، محل تولد این نویسنده آمریکایی است. پس از انتشار «خداحافظ کلمبوس» او برنده جایزه ملی کتاب شد و خود را به عنوان نویسنده ای ذاتی به شهرت رساند.#درباره_نویسنده  فیلیپ راث در سال ۱۹۳۳ در نیوآرک، نیوجرزی آمریکا زاده شد. او فرزند یک خانواده ی آمریکایی و نوه ی یک خانواده ی یهودی اروپایی بود که در موج مهاجرت قرن نوزدهم به آمریکا کوچ کرده بودند. فیلیپ در بخش کم درآمد شهر بزرگ شد. او پس از دبیرستان به دانشگاه باکنل رفت و مدرک کارشناسی گرفت. سپس تحصیلاتش را در دانشگاه شیکاگو ادامه داد و در همان دانشگاه هم به تدریس ادبیات پرداخت. وی در دانشگاه پنسیلوانیا نیز ادبیات تطبیقی درس می داد که در نهایت در سال ۱۹۹۲ بازنشسته شد. فیلیپ راث در سال ۱۹۹۰ با کلر بلوم بازیگر انگلیسی ازدواج کرد که این رابطه در سال ۱۹۹۴ به جدایی انجامید. وی از سال ۱۹۹۲ وقت خود را فقط صرف نویسندگی کرده است. او نخستین نویسنده ی زنده ی آمریکایی است که مجموعه آثارش از سوی کتابخانه ی آمریکا منتشر شده است. ادامه در کامنت 👇👇👇

  • 13
  • 1
  • 6 months ago
 • @farmehrpub6 months ago
 • داستان "خداحافظ کلمبوس" را نیل کلاگمن روایت می کند که کارمند دون پایه ی کتابخانه ی عمومی نوارک است. او با عمو و زن عمویش مارکس و گلادیس در محله ی کارگری نوارک نیوجرسی زندگی می کند. داستان از آنجایی آغاز می شود که نیل در یک تابستان با برندا پاتیمکین، دختری از خانواده ای ثروتمند آشنا می شود و در دام عشق او می افتد. پدر برندا، مردی از طبقه ی اجتماعی نیل کلاگمن بوده که از قِبَل جنگ دارای ثروتی هنگفت شده و توانسته جایگاه بالاتری را در اجتماع برای خود به دست بیاورد. داستان به زیبایی تقابل طبقاتی بین خانواده ی نیل و خانواده ی تازه به دوران رسیده ی پاتیمکین را به تصویر می کشد. نیل در روایت داستان، دیدی بسیار انتقادی به سبک زندگی و مصرف گرایی خانواده ی پاتیمکین دارد و در عین حال طنازانه روابط خود با خانواده اش را به چالش می کشد. در این میان، رابطه ی نیل و برندا نیز از این چالشها مصون نمی ماند. . #فرمهر #کتاب #نشر #انتشارات #کتاب_بخوانیم #نشر_فرمهر #کتاب_خوان #کتابکده #معرفی_کتاب #کتاب_دوست #بهان_بوک #انتشارات_دوستان #روانشناسی ‌#خداحافظ_کلمبوس #خرید_آنلاین_کتاب #فیلیپ_میلتون_راث #داستانکوتاه #معرفیکتابخوب #معرفیرمان ‌#معرفی_كتاب #رمان_نویس_آمریکایی #ادبیات #جایزه_کتاب_ملی #سال۲۰۱۹ 
 • داستان "خداحافظ کلمبوس" را نیل کلاگمن روایت می کند که کارمند دون پایه ی کتابخانه ی عمومی نوارک است. او با عمو و زن عمویش مارکس و گلادیس در محله ی کارگری نوارک نیوجرسی زندگی می کند. داستان از آنجایی آغاز می شود که نیل در یک تابستان با برندا پاتیمکین، دختری از خانواده ای ثروتمند آشنا می شود و در دام عشق او می افتد. پدر برندا، مردی از طبقه ی اجتماعی نیل کلاگمن بوده که از قِبَل جنگ دارای ثروتی هنگفت شده و توانسته جایگاه بالاتری را در اجتماع برای خود به دست بیاورد. داستان به زیبایی تقابل طبقاتی بین خانواده ی نیل و خانواده ی تازه به دوران رسیده ی پاتیمکین را به تصویر می کشد. نیل در روایت داستان، دیدی بسیار انتقادی به سبک زندگی و مصرف گرایی خانواده ی پاتیمکین دارد و در عین حال طنازانه روابط خود با خانواده اش را به چالش می کشد. در این میان، رابطه ی نیل و برندا نیز از این چالشها مصون نمی ماند. . #فرمهر #کتاب #نشر #انتشارات #کتاب_بخوانیم #نشر_فرمهر #کتاب_خوان #کتابکده #معرفی_کتاب #کتاب_دوست #بهان_بوک #انتشارات_دوستان #روانشناسی ‌#خداحافظ_کلمبوس #خرید_آنلاین_کتاب #فیلیپ_میلتون_راث #داستانکوتاه #معرفیکتابخوب #معرفیرمان ‌#معرفی_كتاب #رمان_نویس_آمریکایی #ادبیات #جایزه_کتاب_ملی #سال۲۰۱۹ 

  • 74
  • 1
  • 6 months ago
 • @farmehrpub8 months ago
 • فیلیپ میلتون راث رمان‌نویس آمریکایی است. او یکی از بزرگترین نویسندگان نیم قرن گذشته ادبیات آمریکا بود. اولین کتاب او خداحافظ کلمبوس و پنج داستان کوتاه که در سال 1959 منتشر شد نگاهی طنزآمیز و شوخ‌طبعانه به زندگی یهودیان در آمریکای پس از جنگ داشت. این کتاب جایزه کتاب ملی برای داستان را برای او به ارمغان آورد، اگر چه برخی از درون جامعه یهودیان به خاطر آنچه که او تصویر کرده بود، وی را محکوم کردند. اولین رمان او با عنوان «رها» اثری واقع‌گرایانه است که به مسائل اجتماعی و اخلاقی دهه 50 میلادی آمریکا می‌پردازد. راث این شیوه را در کتاب وقتی که او خوب بود، نیز پی گرفت. رمان واقع‌گرایانه دیگری که تمرکزش بر روایتی کمیاب در آثار راث-زنی جوان اهل غرب میانه-است. او با سومین رمانش شکایت پورتنوی بیشتر مشهور شد. این کتاب یک بازنمایی طنازانه از جهان یهودیان طبقه متوسط نیویورک در قالب الکساندر پورتنوی است.#فرمهر #کتاب #نشر #انتشارات #کتاب_بخوانیم #نشر_فرمهر #کتاب_خوان #کتابکده #معرفی_کتاب #کتاب_دوست #بهان_بوک #انتشارات_دوستان #روانشناسی ‌#خداحافظ_کلمبوس #خرید_آنلاین_کتاب #فیلیپ_میلتون_راث #داستانکوتاه #معرفیکتابخوب #معرفیرمان ‌#معرفی_كتاب #رمان_نویس_آمریکایی #ادبیات #جایزه_کتاب_ملی 
 • فیلیپ میلتون راث رمان‌نویس آمریکایی است. او یکی از بزرگترین نویسندگان نیم قرن گذشته ادبیات آمریکا بود. اولین کتاب او خداحافظ کلمبوس و پنج داستان کوتاه که در سال 1959 منتشر شد نگاهی طنزآمیز و شوخ‌طبعانه به زندگی یهودیان در آمریکای پس از جنگ داشت. این کتاب جایزه کتاب ملی برای داستان را برای او به ارمغان آورد، اگر چه برخی از درون جامعه یهودیان به خاطر آنچه که او تصویر کرده بود، وی را محکوم کردند. اولین رمان او با عنوان «رها» اثری واقع‌گرایانه است که به مسائل اجتماعی و اخلاقی دهه 50 میلادی آمریکا می‌پردازد. راث این شیوه را در کتاب وقتی که او خوب بود، نیز پی گرفت. رمان واقع‌گرایانه دیگری که تمرکزش بر روایتی کمیاب در آثار راث-زنی جوان اهل غرب میانه-است. او با سومین رمانش شکایت پورتنوی بیشتر مشهور شد. این کتاب یک بازنمایی طنازانه از جهان یهودیان طبقه متوسط نیویورک در قالب الکساندر پورتنوی است.#فرمهر #کتاب #نشر #انتشارات #کتاب_بخوانیم #نشر_فرمهر #کتاب_خوان #کتابکده #معرفی_کتاب #کتاب_دوست #بهان_بوک #انتشارات_دوستان #روانشناسی ‌#خداحافظ_کلمبوس #خرید_آنلاین_کتاب #فیلیپ_میلتون_راث #داستانکوتاه #معرفیکتابخوب #معرفیرمان ‌#معرفی_كتاب #رمان_نویس_آمریکایی #ادبیات #جایزه_کتاب_ملی 

  • 39
  • 6
  • 8 months ago
 • @beheshtibookcity10 months ago
 • #خداحافظ_کلمبوس  نویسنده: #فیلیپ_راث  مترجم: #سرور_کرمپور ‌دشتی#نشرفرمهر  ۳۳۳ صفحه قیمت: ۳۹۰۰۰۰ ریال مجموعه داستان خداحافظ کلمبوس، اولین کتاب راث است که در سال ۱۹۵۹ چاپ شد و جایزه‌ی ملی کتاب را از آن خود کرد. ادبیات آمریکا او را یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان دهه‌ی پنجاه و شصت میلادی می‌شناسد که روایت‌هایش برای نسل امروز هم تازه و بدیع است.#شهرکتاب  #شهرکتاب_بهشتی  #کتابفروشی  #معرفی_کتاب  #کتاب_جدید  #تازه ‌ها #رمان 
 • #خداحافظ_کلمبوس  نویسنده: #فیلیپ_راث  مترجم: #سرور_کرمپور ‌دشتی#نشرفرمهر  ۳۳۳ صفحه قیمت: ۳۹۰۰۰۰ ریال مجموعه داستان خداحافظ کلمبوس، اولین کتاب راث است که در سال ۱۹۵۹ چاپ شد و جایزه‌ی ملی کتاب را از آن خود کرد. ادبیات آمریکا او را یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان دهه‌ی پنجاه و شصت میلادی می‌شناسد که روایت‌هایش برای نسل امروز هم تازه و بدیع است.#شهرکتاب  #شهرکتاب_بهشتی  #کتابفروشی  #معرفی_کتاب  #کتاب_جدید  #تازه ‌ها #رمان 

  • 165
  • 2
  • 10 months ago
 • @ketabepanjereh10 months ago
 • ‌ فیلیپ راث (۲۰۱۸ - ۱۹۳۲) نویسنده‌ای آمریکایی است که داستان‌هایش اغلب در محل تولد او یعنی محله‌ی نوارک در نیوجرسی رخ می‌دهند. شخصیت‌ها اغلب از زندگی خود او برداشت شده‌اند که به داستان‌هایش حال و هوایی از واقع‌گرایی و تخیل می‌بخشند. آنها معمولاً به‌دنبال یافتن هویت فردی خود در جامعه‌ی چندملیتی و چندفرهنگی آمریکا هستند و سعی دارند خود را از حاشیه‌ی گرفته‌شده‌ی جامعه به سطحی بالاتر برسانند. مجموعه داستان خداحافظ کلمبوس، اولین کتاب راث است که در سال ۱۹۵۹ چاپ شد و جایزه‌ی ملی کتاب را از آن خود کرد. ادبیات آمریکا او را یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان دهه‌ی پنجاه و شصت میلادی می‌شناسد که روایت‌هایش برای نسل امروز هم تازه و بدیع است. ‌ ‌#خداحافظ_کلمبوس  نویسنده: #فیلیپ_راث  مترجم: #سرور_کرمپور_دشتی #نشر_فرمهر  چاپ اول ۱۳۹۷ ۳۳۶ صفحه بها: ۳۹٫۰۰۰ تومان ‌ ‌#تازه_های_کتاب_در_کتاب_پنجره #کتاب_پنجره #پنجره #مجموعه_داستان #داستان_کوتاه 
 • ‌ فیلیپ راث (۲۰۱۸ - ۱۹۳۲) نویسنده‌ای آمریکایی است که داستان‌هایش اغلب در محل تولد او یعنی محله‌ی نوارک در نیوجرسی رخ می‌دهند. شخصیت‌ها اغلب از زندگی خود او برداشت شده‌اند که به داستان‌هایش حال و هوایی از واقع‌گرایی و تخیل می‌بخشند. آنها معمولاً به‌دنبال یافتن هویت فردی خود در جامعه‌ی چندملیتی و چندفرهنگی آمریکا هستند و سعی دارند خود را از حاشیه‌ی گرفته‌شده‌ی جامعه به سطحی بالاتر برسانند. مجموعه داستان خداحافظ کلمبوس، اولین کتاب راث است که در سال ۱۹۵۹ چاپ شد و جایزه‌ی ملی کتاب را از آن خود کرد. ادبیات آمریکا او را یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان دهه‌ی پنجاه و شصت میلادی می‌شناسد که روایت‌هایش برای نسل امروز هم تازه و بدیع است. ‌ ‌#خداحافظ_کلمبوس  نویسنده: #فیلیپ_راث  مترجم: #سرور_کرمپور_دشتی #نشر_فرمهر  چاپ اول ۱۳۹۷ ۳۳۶ صفحه بها: ۳۹٫۰۰۰ تومان ‌ ‌#تازه_های_کتاب_در_کتاب_پنجره #کتاب_پنجره #پنجره #مجموعه_داستان #داستان_کوتاه 

  • 52
  • 0
  • 10 months ago